SPECIALISERET KLINIK · Osteopati, Lymfødembehandling og behandler af senfølger på Sydfyn 

BENKJER OSTEOPATI

v/Antje Benkjer
Osteopat D.O.,
Exam. lømfødembehandler (Ø=Y)
og fysioterapeut

Osteopatisk behandling
af senfølger efter kræft-
behandling, operationer,
traumer og ved akutte
problemer